REST.png

Te reo Maori: Kaua e wareware kia okioki, a hoa.

Te reo Pakeha (English): Don’t forget to rest, my friend.